Produkty finansowe

Firma od wielu lat zajmuje się świadczeniem usług z zakresu doradztwa finansowego oraz oferowaniem różnego rodzaju produkty finansowe. Propozycja została przygotowana w oparciu o wiedzę wykwalifikowanych specjalistów oraz aktualne realia rynkowe. Usługi świadczone są z zakresu doradztwa finansowego, w których zawierają się również takie produkty jak ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątku, kredyty hipoteczne oraz programy oszczędnościowe indywidualnie dopasowane do Klientów.

Rozsądne oszczędzanie

Oszczędzanie większej ilości kapitału wymaga doświadczenia oraz wiedzy ekonomicznej, która powinna być nieustannie aktualizowana o najnowsze metodyki zarządzania kapitałem. Jednymi z produkty finansowe są programy oszczędnościowe, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Strategia oszczędzania dopasowywana jest do potrzeb Klientów z uwzględnieniem wszelkich standardów ekonomicznych.

doradztwo finansowe

Fundusze emerytalne IKE IZE

W trosce o przyszłość dobrze pomyśleć o funduszu emerytalnym. Z dostępnych produkty finansowe można uzyskać fundusze IKE oraz IKZE, które wspierają długoterminowe oszczędzanie oraz dzięki korzystaniu z nich, uzyskujemy dostęp do ulg podatkowych, które pozwalają na osiąganie jeszcze większych wyników finansowych. Powyższe produkty są ustawowym rozwiązaniem, które zawiera w sobie wiele korzyści dla osób pragnących zadbać o własną przyszłość. W niektórych firmach jest możliwe założenie pracowniczego funduszu emerytalnego.

Chcąc zadbać o własną przyszłość, pomyślmy o rozsądnym oszczędzaniu w oparciu o wiedzę specjalistów w dziedzinie ekonomii i zarządzania kapitałem.

Więcej informacji znajdą Państwo na https://phinance.pl/o-firmie!