Fundusze parasolowe

Fundusze parasolowe są odmianą funduszu inwestycyjnego. Pozwalają one na inwestowanie pieniędzy w różne subfundusze np. akcje, obligacje oraz fundusze zrównoważone. Dodatkowo umożliwiają przenoszenie pieniędzy pomiędzy subfunduszami bez płacenia podatku dochodowego. Pobrany zostaje, dopiero gdy środki z całego funduszu zostaną wycofane.

Na czym polegają fundusze parasolowe?

W ramach fundusze parasolowe, wyodrębnione zostały subfundusze inwestujące w różne instrumenty i papiery wartościowe. Mogą one również realizować własną politykę inwestycyjną, czyli np. subfundusz może lokować środki finansowe Klientów w papiery dłużne, czyli inaczej obligacje, akcje spółek giełdowych lub inne instrumenty finansowe.
Wielką zaletą fundusze parasolowe jest możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności opłat oraz podatku. Stąd nazwa fundusze parasolowe, gdyż wszystkie transakcje odbywają się jakby “pod jednym parasolem”. Opłata zostaje naliczona dopiero w przypadku wycofania wszystkich lub części pieniędzy z całej inwestycji.

fundusze parasolowe

Fundusze parasolowe są specyficzną formą funduszu inwestycyjnego, w którym stosowane jest zasada kompensowania zysków i strat.

Rodzaje funduszy parasolowych

Istnieje kilka rodzajów funduszy parasolowych:

  • fundusze parasolowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego,
  • fundusze parasolowe o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego,
  • fundusze parasolowe o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Można wyróżnić także w ramach fundusze parasolowe, subfundusze zdywersyfikowane pod względem geograficznym:

  • obligacji globalnych,
  • surowców,
  • rynku złota,
  • rynków rozwiniętych,
  • rynków wschodzących.

Dowiedz się więcej na https://phinance.pl/o-firmie!