Due diligence Warszawa

Inwestor, który chce nabyć akcje firmy, powinien rzetelnie zbadać jej funkcjonowanie w kilku aspektach. Due diligence Warszawa pozwala określić potencjalne ryzyko związane z kupnem oraz szacuje, jakie szanse i zagrożenia mogą wynikać z transakcji.

Due diligence Warszawa

Due diligence Warszawa – co to takiego i kto je przeprowadza?

Pokrótce to obco brzmiące wyrażenie oznacza badania kondycji całego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj zlecane jest przez inwestora zainteresowanego kupnem danej firmy. Due diligence Warszawa określa, czy dana inwestycja będzie opłacalna. Polega na szczegółowej analizie kondycji finansowej, handlowej, technologicznej, prawnej czy podatkowej badanego przedsiębiorstwa. Due diligence Warszawa pozwala określić słabe i mocne strony spółki oraz obiektywnie ocenić jej sytuację finansową. Badanie to jest istotnym elementem wpływającym na dalszy przebieg i wynik transakcji.

Jakie dokumenty należy przygotować do due diligence Warszawa?

Due diligence Warszawa składa się zazwyczaj z czterech etapów. W każdym z nich jest badany inny aspekt działalności firmy, dlatego warto przygotować dokumenty z kilku obszarów. Osoby odpowiedzialne za badanie będą weryfikować m.in. zawarte umowy biznesowe, regulaminy wynagrodzeń, dokumentację finansową, w tym bilans zysków i strat oraz sprawozdania finansowe. Wyniki due diligence Warszawa mają zasadnicze znaczenie dla kupującego, dlatego ważne jest, by to badanie zostało przeprowadzone rzetelnie. W końcu od jego rezultatu zależy fuzja przedsiębiorstw lub sprzedaż czy kupno akcji.

Więcej dowiesz się na: https://exco.pl/audyt-corporateduediligence/