Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny, jest to praca polegająca na doradzaniu w temacie inwestycji w papiery wartościowe, czyli na przykład w obligacje, akcje, czy fundusze wspólnego inwestowania. W Polsce doradca inwestycyjny jest zawodem regulowanym przez rynek finansowy, zrzeszonym przez Związek Maklerów i Doradców, czyli lokalny odpowiednik Chartered Financial Analyst. Tytuł doradcy inwestycyjnego, w Polsce objęty jest ochroną prawną, a każdy doradca wpisany jest na listę, która jest prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego.

doradca inwestycyjny

Egzamin na doradcę inwestycyjnego

Powszechną wiedzą jest to, że egzamin na stanowisko, jakim jest doradca inwestycyjny, wymaga wiedzy z zakresu wielu dziedzin, takich jak prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo podatkowe i dewizowe, działalność maklerska i powiernicza, czy tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych. Co więcej, aby zdać egzamin na doradca inwestycyjny, potrzeba jest też wiedza z dziedzin takich jak matematyka finansowa, analiza finansowa, czy strategie inwestycyjne. Poza egzaminem wymagane jest też, aby osoba starająca się o stanowisko nie była w przeszłości karana.

Na czym polega praca na stanowisku doradcy inwestycyjnego?

Doradca inwestycyjny zarządza portfelami, które w składzie mają co najmniej jeden instrument finansowy, doradza on też przedsiębiorcom w temacie struktury kapitałowej i strategii przedsiębiorstwa. Doradca inwestycyjny jest zobowiązany do działania zgodnie z prawem, oraz zasadami uczciwego obrotu, oraz ma podejmować decyzje, które są w interesie zleceniodawców.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-w-sprzedazy-firmy/