Audyt kadrowy

Chcesz mieć pewność, że sprawy płacowo-kadrowe są wykonane prawidłowo? Audyt kadrowy pomoże Ci uniknąć niechcianych problemów prawnych w przypadku gdyby wkradł się błąd w dokumentach.

Na czym polega audyt kadrowy?

Audyt kadrowy polega na sporządzaniu dokumentów kadrowych, w których skład wchodzą akta osobowe pracowników, wszystkie szkolenia BHP, nieobecności chorobowe i urlopowe pracowników oraz czas pracy. Również dokumentacja ZUS i korespondencje z innymi instytucjami zaliczają się do audyt kadrowy.

Audyt kadrowy

Wcześniej wspomniana dokumentacja kadrowa jest pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dlatego zaleca się, aby zlecić wykonanie audyt kadrowy firmie z zewnątrz, co pozwoli uniknąć sporów z tymi instytucjami. Osoby wyspecjalizowane zajmą się całościowym audytem i w przypadku wystąpienia błędów wykluczą je, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonają korekty dokumentacji.

Na audyt kadrowy składają się dokumenty takie jak:

  • dokument, który weryfikuje czy akta osobowe pracowników są kompletne,
  • dokument, który potwierdza szkolenia BHP oraz przeprowadzone badania lekarskie wraz z terminami,
  • dokument, który weryfikuje i potwierdza naliczone wynagrodzenia i zasiłki dla pracowników,
  • dokument, który umożliwia przegląd oraz weryfikuje prawidłowość rozliczeń z ZUS oraz US,
  • dokumenty dodatkowe.

Jakie korzyści daje audyt kadrowy?

Audyt kadrowy jest przeprowadzany obiektywnie przez zewnętrzną firmę, co pozwala na prawidłowe zweryfikowanie zgodności dokumentacji z rzeczywistością, dzięki czemu można prawidłowo ocenić kadrę firmy.

Więcej na: https://exco.pl !