Tunele drogowe

Tunel jest budowlą geotechniczną mającą postać korytarza, którego wyloty znajdują się na powierzchni ziemi.

Tunele drogowe

Ze względu na funkcje można podzielić je na kolejowe, czyli dla ruchu pociągów, kanałowe, dla jednostek pływających, czy właśnie drogowe, czyli przeznaczone dla aut.

Według ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, tunel jest budowlą postawioną na drodze, która musi być oznaczona odpowiednimi znakami, informującymi kierowców. Oznacza to, że każdy tunel musi rozpoczynać się i kończyć znakiem określonym w Kodeksie drogowym.
W związku z tym, w tunelu zabrania się: zawracania, cofania i zatrzymania pojazdu.

Drążenie

Istnieją cztery metody drążenia tuneli: górnicza, tarczowa, odkrywkowa oraz specjalna. Przy górniczej są wykorzystywane np. roboty strzałowe, dlatego zazwyczaj stosuje się ją w przypadku tunelów umiejscowionych głęboko pod ziemią. Wyrobisko na początku jest stabilizowane i wykładane segmentami. Druga metoda wykorzystuje maszyny TBM, czyli borujące, o średnicy od 2 do 12 metrów. Tunel powstały w wyniku działania takiej maszyny, ma zazwyczaj kołowy przekrój. Obudowa składa się z tubingów, wytworzonych z żelbetu lub fibrobetonu. Odkrywkowa jest wykorzystywana w wykopie wąskoprzestrzennym lub szerokoprzestrzennym. Z kolei metody specjalne polegają na użyciu kesonów, stabilizacji górotworu, bądź zatapianiem gotowych segmentów.

Najdłuższe tunele drogowe na świecie

Na pierwszym miejscu znajduje się tunel Lærdal, łączący dwie norweskie miejscowości Lardal i Aurland. Jego długość wynosi ponad 24 500 m. Jego budowa rozpoczęła się w 1995 roku i trwałą do 2000 roku, pochłaniając około 520 milionów złotych.
Zaszczytne drugie miejsce zajął Tunel Qinling Zhongnanshan znajdujący się w Chinach. Ma on ponad 18 000 m, był budowany w latach 2002-2007, a jego koszt wyniósł około 400 mln dolarów.
Miejsce trzecie należy do szwajcarskiego tunelu drogowego Świętego Gotarda, który ma prawie 17 000 m. Jest on najstarszy spośród wyżej wymienionych, ponieważ jego budowa zaczęła się w 1970 i zakończyła w 1980 r.