Specjalistyczne badania na miejscu pracy

Badania defektoskopowe to metoda przynależąca do domeny zagadnień definiowanych jako metody badań nieniszczących. Przedmiotowe badania w zasadniczej mierze dążą do wykrycia nieciągłości materiału. Wspomniany model badań pozwala na ujawnianie wad konstrukcyjnych, pośród których wypunktować można w szczególności ubytki korozyjne, pustki, wtrącenia, pęknięcia, łuski, odwarstwienia, szczeliny. W defektoskopii stosuje się kilka metod. Pierwsza z nich to metody elektromagnetyczne, z wykorzystaniem której jesteśmy w stanie badać materiały metaliczne. W procedurze tej rozróżnia się podmetody takie jak: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Kolejną strategią jest metoda radiologiczna, która dzieli się na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma oraz na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim. Wśród procedur defektoskopowych rozróżnia się też metody akustyczne i ultradźwiękowe które można podzielić na podmetodę echa, cienia i rezonansową. Pozostałe metody to między innymi badania termograficzne i penetracyjne.

badania kompozytów

badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dają szansę wykrywania zarówno ubytków powierzchniowych oraz wewnętrznych. Tą metodę używa się głównie do inspekcji jakości materiałów. Badania kompozytów będą oferowane w postaci testów produktów kompozytowych. Pozwalają na przeprowadzanie badań wytrzymałościowych przy jednoczesnej wizualizacji przekrojów. Zezwala to w szczególności na kwalifikację stanu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do badanych elementów. Badania kompozytów mogą być też niszczące, w tym przypadku pozwalają na określenie wytrzymałości. W następnej kolejności to umożliwia weryfikację parametrów eksploatacyjnych. Natomiast to ma wpływ na walidację użyteczności produktów w konkretnych zastosowaniach.

badania defektoskopowe

Badania kompozytów

Mówiąc o badaniach kompozytów kluczowe znaczenie ma objaśnienie definicji kompozytu. Jest to wyrób o strukturze niejednorodnej. Wyrób ten złożony jest z kilku cześci. Komponenty te mają bardzo różne cechy. Przeważnie jeden komponent to spoiwo. Istnieją takie typy kompozytów jak: laminaty, stopy strukturalne, laminaty, strukturalne, mikrokompozyty, nanokompozyty.