Profesjonalna księgowość, czy samodzielne rozliczanie?

Prowadzenie małej działalności gospodarczej to dla wielu, zwłaszcza niedoświadczonych osób może być duże wyzwanie. Wiąże się to z koniecznością zadbania o prawidłowe załatwienie wielu urzędowych formalności związanych z kwestiami podatkowymi, ubezpieczeniami i możliwymi, dodatkowymi opłatami.

Formalności, o których należy pamiętać przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Na początku, działalność trzeba zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpisanie firmy do ewidencji może być jednoczesne ze zgłoszeniem jej do ZUS i Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego, ale może się zdarzyć, że konieczne będzie zgłoszenie się tam osobno. Do Urzędu skarbowego trzeba się wybrać jeżeli przedsiębiorca decyduje się na inną niż automatycznie przydzielaną formę opodatkowania, jaką jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wybierze podatek liniowy, ryczałt, albo kartę podatkową, niezbędne będzie złożenie osobnego wniosku do naczelnika US. Również skorzystanie z ulgi na start w ZUS będzie wymagało udania się tam osobiście i złożenia odpowiedniego wniosku. Oprócz tego, konieczne może być uzyskanie różnego rodzaju pozwoleń (a co za tym idzie uiszczenie opłat) – zależnych od rodzaju otwieranej działalności.

księgowość Gdańsk

Oprócz tego konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów firmy. Sposób jej prowadzenia jest ściśle regulowany przez prawo i podlega kontrolom z Urzędu Skarbowego. Prawidłowo prowadzona ewidencja służy ustalaniu wysokości przychodów i dochodu, które są podstawą do naliczenia odpowiedniego podatku. Sam podatek jest oczywiście zależny od formy opodatkowania, jaką wybrał przedsiębiorca przy zakładaniu firmy. Wszelka związana z dochodami i podatkami dokumentacja musi być przechowywana przez okres zdefiniowany w prawie, który może wynosić nawet kilka lat. Oprócz tego przedsiębiorca będzie zmuszony do opłacania składek ZUS, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także emerytalne (jeżeli opłaca je w ZUS), oraz składki związane z zatrudnianiem pracowników. Jak widać, różnego rodzaju opłat, oraz koniecznej do przygotowania dokumentacji jest dość sporo, dla tego dobrym pomysłem pomysłem może być na przykład profesjonalna księgowość.

Księgowość Gdańsk – prowadzić dokumentację samemu, czy skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy

W dużych miastach, jak na przykład Trójmiasto, skorzystanie z pomocy firmy oferującej profesjonalną księgowość Gdańsk może być bardzo korzystne. W związku z dużym obłożeniem urzędów, załatwianie spraw samodzielnie jest dość czasochłonne i nie każdy przedsiębiorca może sobie na to pozwolić. Tego rodzaju również mają w swoich usługach możliwość przechowywania dokumentacji, na czym skorzystają zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy nie dysponują odpowiednią ilością miejsca.