Opcjonalne rozwiązania słania kartek świątecznych

Obywatele coraz sporadyczniej wysyłają do siebie listy, jest to rzecz bezsporna. Nie zaskakuje to w dziejach, kiedy kontakt między ludźmi znajdującymi się daleko od siebie jest bez trudu osiągalny. Jest dozwolone go przeprowadzać poprzez komunikatory społecznościowe, maile, lub dzięki telefonii komórkowej. Są to rozwiązania szybsze i bardziej miarodajne od tradycyjnej poczty. Przeto również mało kto stawia w dzisiejszych czasach na pisanie obszernych ręcznych listów, umiejętność epistolografii tak naprawdę zanikła. Niemniej jednak do tej pory wielu mężczyzn wysyła kartki swiąteczne.kartki świateczne

Kartki Wielkanocne

Rozumują, iż jest to ceremoniał warty podtrzymywania i preferują winszowania dostarczone tymsposobem, czują, że są w większym stopniu prywatne i bezpośrednie niż te ulokowane w SMS\’ach. Dlatego też co najmniej do rodziny przesyłają kartki wielkanocne (lub bożonarodzeniowe, zależy które święta aktualnie nadchodzą). Odbiorcy poza tym czynią to też.


Tym samym oferta kartek wielkanocnych jest faktycznie szeroka i wieloraka. Ukazują się takie, które wyraźnie nawiązują do wyznaniowych atrybutów nadchodzącego święta – przedstawiony na nich jest zmartwychwstały Syn Boży albo Baranek, bywa, że blisko nich jest przywoływany cudzysłów z niejakiej kościelnej pieśni. Inne nie mają zawartości świętej, choć nawiązują do wielkanocnej tematyki – umiejscowione na nich są zające, kurczaki, lub drapanki, nieraz zawierają one każde wyszczególnione elementy. Tak czy inaczej tematyka świąteczna jest przeważającym motywem, co z drugiej strony nie powinno nikogo szokować.


Po drugiej stronie kartki (albo w środku jeśli jest ona w postaci małej książki), znajdują się zazwyczaj nadrukowane uprzednio winszowania, z ewentualnością napisania czegokolwiek od siebie. To poprzednie przypisze przesłanej kartce prywatny akcent, jakiego tak bardzo brakuje winszowaniom przesyłanym za pomocą zdobyczy nowoczesnej technologii.


kartki świąteczne

Korespondencja świąteczna

Zdaje się, że o tak jak tradycyjne kartki są skazane na wymarcie, to renoma kartek świątecznych będzie się zawsze trzymać na dość dużym poziomie. Uczyni to nie tylko silnie zakorzeniona aktualnie tradycja wysłania ich członkom rodziny i bliskim, lecz i ich namacalna postać czyniąca słane tą drogą życzenia w większym stopniu osobistymi i szczerymi.