Metody wzmacniania gruntów

szkielet apartamentowca

Fundament

Każdy nowo powstały budynek, aby był bezpieczny i trwały musi być umieszczony na odpowiednio dobranych fundamentach. Fundament to część konstrukcji, która nierozłącznie przytwierdza obiekt do podłoża. Jego zadaniem jest przekazywanie obciążeń na grunt, związanych z ciężarem własnym oraz czynnikami zewnętrznymi. Aby dobrze i trafnie dobrać rodzaj fundamentów, należy wykonać różnego rodzaju badania związane z samym gruntem. Dzięki wynikom i określeniu struktury ziemi można właściwie ocenić, jakiego rodzaju posadowienie będzie w trwały i bezpieczny sposób podtrzymywać obiekt. Jednak istnieją sytuacje, w których nie da się jednoznacznie ustalić, jaki rodzaj fundamentów będzie odpowiedni, gdyż grunt, na jakim ma być rozpoczęta budowa jest słaby i mało spoisty. W takich przypadkach nie pozostaje nic innego, jak wzmocnić go.

Metody wzmacniania

Wzmacnianie gruntów zależne jest od rodzaju i przeznaczenia budowli, która będzie realizowana. Wyróżniamy kilka metod wzmacniania.
Pierwszą z nich jest osuszanie gruntu, stosowane w przypadku podmokłych terenów. Wykorzystywane jest do tego celu wapno palone, które w reakcji z wodą wysusza ziemię. Taki sposób daje szybkie efekty oraz jest ekonomiczny.

Metoda Jet Grounting

Kolejną metodą jest wzmocnienie. Potrzebne jest ono w przypadkach, gdy jest osłabiona nośność podłoża. Metoda ta dzieli się na pod metody, a do wyboru właściwej brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak głębokość wzmocnienia, wielkość obciążenia, lokalizacja obiektu. Jedną z głównych pod metod jest metoda Jet Grounting, polegająca na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym.

Metoda wymiany

Następną metoda wzmacniania gruntu jest wymiana go na inny, specjalnie przygotowany pod budowę.
Wykorzystuje się także konsolidację podłoży. Proces ten polega na obciążeniu podłoża dodatkowym nasypem tak, aby z porów gruntu została wyciśnięta woda. Następuje wtedy zmniejszenie objętości gruntu, a zarazem jego wzmocnienie.

Zbrojenia wgłębne

Do wzmocnień używane są także zbrojenia wgłębne, które poprawiają nośność gleby, a także metody wibracyjne, do której wykorzystuje się specjalne urządzenia wibrujące.