Jak obliczyć własne ciśnienie?

Ciśnienie tętnicze to nader znacząca wartość do diagnozy własnego zdrowia. Zależy ona od wydajności serca oraz od giętkości tętnic. Do odmierzenia wartości ciśnienia tętniczego wymagany jest ciśnieniomierz, jaki spisuje pomiar w mmHg.
Za odpowiednie pomiary dopuszcza się oscylację ciśnienia pomiędzy 120/80 mmHg. Wiadomym jest, iż niejeden układ krwionośny bywa odmienny i dla każdego norma może być rozpatrywana osobno, lecz o tym przesądza doktor w ciągu specjalistycznej wizyty.


Pomiar ciśnienia odbywać się potrzebuje w ściśle określonych okolicznościach, ich nie respektowanie zdoła skutkować w osiągnięciu fałszywego wyniku. Pomiar należy przeprowadzić w spoczynku, także poleca się paruminutowy odpoczynek. Najlepsza jest pozycja siedząca, z dłonią lekko opartą. Powinniśmy pomnieć, żeby ramię nie było krępowane przez żaden rękaw, a sama ręka winna być umieszczona na poziomie mięśnia sercowego.

Sam mankiet z aparatu winien zostać profesjonalnie założony, nie może być za luźny lub też za ciasny, powinien się znajdować mniej więcej 2 – 3 cm nad łokciem. Najkorzystniej bywa gdy pomiaru ciśnienia dokonuje druga osoba, jednak kiedy nie mamy takiej opcji, musimy nie zapominać, żeby nie napełniać powietrza do mankietu za pomocą ręki na jakiej wyznaczamy ciśnienie.
Gdy lekarz poleci solidne i metodyczne wymierzanie ciśnienia, najkorzystniej pisać wartość ciśnienia w dzienniczku. Taki notes pozwoli nam na notowane rezultatów pomiarów oraz również rejestrowanie innych wiadomości, które mogą być po pewnym czasie nadzwyczaj użyteczne dla lekarza.


Najpierw najkorzystniej jest robić mierzenie ciśnienia kilka razy w ciągu doby. O świcie, też podczas pracy, po jedzeniu, a także przed przyjęciem farmaceutyków, a także po ich wzięciu i wieczorową porą. Przystanie to na gruntowną kontrolę pracy serca, natomiast gdy ogół się unormuje, wystarczą w tej chwili jedynie dwa lub trzy pomiary codziennie.
Należy dbać o własne zdrowie i nadzorować swoje serce. Tym samym nie powinno się przepłacać i jeśli mamy słabe ciśnienie to zdobywajmy w aptece leki importowane przez handel równoległy – są tańsze i równie bardzo efektywne.