Elektrownia Jaworzno

Jaworzno to miasto powiatowe w województwie śląskim. Jest najważniejszym ośrodkiem Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Miejscowość tą zamieszkuje ponad 90 tysięcy osób. Warto wiedzieć, że w tej miejscowości znajduje się elektrownia. Jakie są jej parametry? Co ją zasila?

Trochę historii

W latach 1948-1952 powstała elektrownia Jaworzno I, obecnie już nie istnieje. Zastąpił ją nowoczesny Zespół Elektrowni Jaworzno oraz Elektrownia Jaworzno III. Od 1995 roku tworzą one jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Elektrownia Jaworzno III Spółka Akcyjna.

Co zasila elektrownie?

Elektrownia Jaworzno II zasilana jest przez kocioł pyłowy PK-10p w układzie blokowym wraz z turbozespołem ciepłowniczo-kondensacyjnym. W wyremontowanej części elektrowni znajdują się aż dwa kotły fluidalne. Produkują one zarówno energię cieplną jak i elektryczną. Paliwem tej elektrowni jest węgiel kamienny, ale do kotłów fluidyzacyjnych można podawać także muł, który tradycyjnie jest traktowany jako odpad. Jest to ukłon w stronę zielonej energii i odnawialnego źródła energii jakim jest biomasa.
Elektrownia Jaworzno III wyposażona jest w 6 bloków energetycznych. Należy do najbardziej nowoczesnych elektrowni w kraju. Jej komin jest najwyższym kominem w Polsce i mierzy aż 306 m.

Rozwiązania dla ekologii

W elektrowni Jaworzno wykorzystuje się wiele systemów, które mają sprawić, że będzie ona mniejszym obciążeniem dla środowiska. Jednym z pomysłów jest spalanie w kotłach biomasy. Energia powstała w ten sposób jest uznawana za ekologiczną. Objętość biomasy wynosi aż 10% w stosunku do objętości węgla. Najważniejsze są technologie oczyszczania spalin – obejmują one nowoczesne instalacje pomniejszania emisji metali ciężkich, fluorowodorów, chlorowodoru, pyłu, a także – siarki i azotu. W elektrowni wprowadza się rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie powstawania odpadów spalania oraz wykorzystanie tych powstających w celu gospodarczym, np. popioły są sprzedawane do przemysłu betoniarskiego.