Wiercenie wiertnicą

Podczas budowy, na otwartej przestrzeni lub ogrodzie w celu wykonania otworu wykorzystuje się wiercenie wiertnicą. Ta metoda idealnie nada się w przypadku, gdy będzie trzeba wykonać otwór w betonie, skale lub ziemi.

Wiercenie wiertnicą – w jakich celach się stosuje?

Wiercenie wiertnicą ma liczne zastosowania, ponieważ wyróżniamy wiele narzędzi tego typu, gdzie każdy podejmuje inną funkcję. Może to być mała wiertnica ręczna, która służy budowlańcom do wykonywania otworów w betonie, albo bardzo duże maszyny, których używa się np. w wiertnictwie w celu zbadania historii geologicznej danego miejsca, albo w celu wydobycia surowców.

Wiercenie wiertnicą

Wiercenie wiertnicą – na co zwrócić uwagę przy wyborze maszyny?

Podstawowym pytaniem, które należy sobie zadać podczas wyboru kompaktowej wiertnicy, jest cel, do którego będziemy ową maszynę używać. Potrzebne jest zrobienie dziury w betonie czy pomoc w ogrodowych obowiązkach? Od tej decyzji będą zależeć parametry przyrządu. Pierwszym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest masa. Trzeba się zastanowić, czy wiercenie wiertnicą będzie sprawiać kłopoty. Należy również sprawdzić typ maszyny, którą będzie trzeba się posługiwać. Ważne jest czy jest to np. wiertnica elektryczna, czy ręczna. Zwróć szczególną uwagę na świder. Zarówno na jego średnicę jak i materiał, z którego jest wytwarzany.

Wiercenie wiertnicą to nie lada wyzwanie. Przed jego podjęciem należy się porządnie zastanowić, do jakich celów będzie używany sprzęt, żeby wybrać odpowiedni model.

Sprawdź więcej na https://hbssystem.pl/ !

Audyt kadrowy

Chcesz mieć pewność, że sprawy płacowo-kadrowe są wykonane prawidłowo? Audyt kadrowy pomoże Ci uniknąć niechcianych problemów prawnych w przypadku gdyby wkradł się błąd w dokumentach.

Na czym polega audyt kadrowy?

Audyt kadrowy polega na sporządzaniu dokumentów kadrowych, w których skład wchodzą akta osobowe pracowników, wszystkie szkolenia BHP, nieobecności chorobowe i urlopowe pracowników oraz czas pracy. Również dokumentacja ZUS i korespondencje z innymi instytucjami zaliczają się do audyt kadrowy.

Audyt kadrowy

Wcześniej wspomniana dokumentacja kadrowa jest pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dlatego zaleca się, aby zlecić wykonanie audyt kadrowy firmie z zewnątrz, co pozwoli uniknąć sporów z tymi instytucjami. Osoby wyspecjalizowane zajmą się całościowym audytem i w przypadku wystąpienia błędów wykluczą je, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonają korekty dokumentacji.

Na audyt kadrowy składają się dokumenty takie jak:

  • dokument, który weryfikuje czy akta osobowe pracowników są kompletne,
  • dokument, który potwierdza szkolenia BHP oraz przeprowadzone badania lekarskie wraz z terminami,
  • dokument, który weryfikuje i potwierdza naliczone wynagrodzenia i zasiłki dla pracowników,
  • dokument, który umożliwia przegląd oraz weryfikuje prawidłowość rozliczeń z ZUS oraz US,
  • dokumenty dodatkowe.

Jakie korzyści daje audyt kadrowy?

Audyt kadrowy jest przeprowadzany obiektywnie przez zewnętrzną firmę, co pozwala na prawidłowe zweryfikowanie zgodności dokumentacji z rzeczywistością, dzięki czemu można prawidłowo ocenić kadrę firmy.

Więcej na: https://exco.pl !